Pla pilot a la ciutat de Barcelona.
2n any.
Plans ocupacionals finançats per Barcelona Activa i l'Ajuntament de Barcelona.
L'objectiu és MILLORAR L'EXPRESSIÓ ORAL en ANGLÈS, repte del S.XXI.
Dotació d'un TÈCNIC/-a l'escola des del 27 d'octubre al 10 d'abril de 2017.
A totes les escoles es farà un examen d'avaluació inicial i final a una mostra d'alumnat del grup de 5è de Primària.

Aquest tècnic estarà a l'escola compartint la docència de les àrees que es fan amb anglès reforçant l'expressió oral:
- Àrea d'anglès
- Àrees de plàstica en anglès
- Educació Física en anglès